Přehrada Vír

Vodní nádrž vznikla za účelem regulace průtoku v povodí Svratky, zabránění povodním a energetického využití vodního toku. Původně se uvažovalo o jejím rekreačním využití, ale hned v počátcích provozu byl její význam doplněn o využití pro vodárenské účely.

Vír I je součástí souboru na sebe navazujících staveb, které umožňují komplexní využití vodního zdroje. Stavba vodního díla začala v roce 1947 a skončila roku 1957. Hlavním článkem souboru je betonová gravitační hráz výšky 66,2 m, její koruna je široká 9 m a dlouhá 390 m. Mohutná hráz Vírské přehrady je třetí nejvyšší v republice (od základové spáry 76,5 m).

Jedním ze stavbyvedoucích byl pozdější spisovatel Zdeněk Pluhař, jenž napsal o stavbě román Modré údolí.

Zdroj: www.prehradavir.cz

Kontakt

Koordinátor

Koordinátor

Údolí Svratky, a. s.
Telefon

Telefon

(+420) 566 566 566
Provozovatel

Provozovatel

Nahoru