Hraběcí stolek

Hraběcí stolek je název skály v lese Dubovice mezi Vírem a Bolešínem, která je známá jako vyhlídka, kde do roku 1930 stávala dřevěná rozhledna. Tu nechal v roce 1903 vybudovat hrabě František Coudenhove-Honrische z Kunštátu.
Místo je výjimečné nejen krásným výhledem do údolí, ale také krásným lesem borovic, dubů, buků a habrů rostoucím na příkrých suťových svazích ze svoru. Na skalnatých stráních v okolí Hraběcího stolku se tak zachovala pestrá mozaika přirozených a původních kyselých doubrav s habrem a reliktními bory.

Dříve se na vyhlídku dalo dojít od Víru kamenem podezděnou cestou, téměř kočárovou, avšak dnes již zarůstající. Pohodlnější polní cesta k této vyhlídce vede od Věstínka, kde se na půl cesty k Bolešínu dá odbočit na polní cestu a návštěvník se tak dostane k ukryté vyhlídce do 15 minut.

Samotná vyhlídka na skalním ostrohu se nachází ve výšce 460 m n. m. přímo nad zákrutou meandru řeky Svratky tekoucí údolím směrem ke Koroužnému. Z tohoto místa se návštěvníkovi naskytne pěkný výhled na vodní nádrž Vír II, která slouží k vyrovnávání kolísavého průtoku v řece.

Na protějším svahu, nad vyrovnávací nádrží, můžete v jarních, podzimních a zimních měsících spatřit mezi stromy torzo hradu Pyšolec.

Kontakt

Koordinátor

Koordinátor

Údolí Svratky, a. s.
Telefon

Telefon

(+420) 566 566 566
Provozovatel

Provozovatel

Nahoru