O projektu

Údolí Svratky - Vysočina všemi smysly. Objevte doposud trochu opomíjený kraj, který nabízí nepřeberné množství rozličných aktivit.

Údolí Svratky - Vysočina všemi smysly

Objevte doposud trochu opomíjený kraj, který nabízí nepřeberné množství rozličných aktivit.

Ochutnejte úžasnou regionální gastronomii v našich restauracích. Degustujte širokou nabídku vín a Champagne! Nadýchejte se čerstvého vzduchu při pěších procházkách s jedinečnými výhledy! Zapoťte se při sportovních aktivitách! Osahejte si vlastní limity při adrenalinových zážitcích! Zaposlouchejte se do zvuků přírody a tekoucí řeky! Nasajte jedinečnou atmosféru Českomoravské vrchoviny! Zkrátka ochutnejte Vysočinu všemi smysly!

Historie

Obec Vír patřila vždy mezi vyhledávané turistické cíle. Již za první republiky propadla kouzlu zdejší krajiny velká řada osobností, jako bratři Čapkové, Jan Masaryk a další. Bezesporu největší slávu přinesla Víru výstavba zdejší téměř 80 metrů vysoké betonové přehrady, která sloužila až do osmdesátých let také pro turistický ruch a rybaření. Na konci osmdesátých let byla zdejší nádrž prohlášena významným zdrojem pitné vody a její okolí zahrnuto do prvního stupně ochrany vodního zdroje. Během následujících dekád význam Víru jako turistického cíle postupně upadal.

Zpět na první stránky novin a do hlavních televizních zpráv jsme Vír vrátili v roce 2006 s naším projektem nejvyšší uměle vytvořené ledové stěny, na kterou se dodnes zimu co zimu sjíždějí horolezci z celé ČR. V následujících letech ve Víru vyrostly lezecké trasy, zajištěné via ferraty, bikové traily a turistické vyhlídky. V roce 2018 jsme otevřeli půjčovnu sportovního vybavení Adrex Base Camp a o další dva roky později restauraci a hotel Forest Resort.

V roce 2019 jsme spustili turistické informační portály www.udolisvratky.cz, www.udolisportu.cz, www.udolihistorie.czwww.udolikultury.cz. V tomtéž roce se i díky naší podpoře stala zdejší chudobínská borovice evropským stromem roku. Zkrátka během více než 15 let se nám podařilo vrátit Vír na turistickou mapu České republiky, nicméně to nejzajímavější je teprve před námi!

Turistický ruch

Navazujeme na dlouholetou tradici turistiky v tomto regionu, který i díky našim projektům nabízí nepřeberné množství vyžití zejména pro příznivce aktivní dovolené. Pěší výlety po zříceninách hradů, cyklistické vyjížďky kolem vírské přehrady, zajištěné via ferraty, bikové traily, divoká voda...to je jen krátký výčet důvodů, proč vyrazit do údolí Svratky.

V roce 2020 jsme pro veřejnost otevřeli zcela novou Rossiho vyhlídku a během roku 2023 jsme dokončili opravu historické skalní vyhlídky Klubačice. V roce 2024 plánujeme další rozšíření sportovního vyžití ve Víru o nové bikové traily a adrenalinové atrakce na našem továrenském komínu. Tím ale výčet novinek zdaleka nekončí.

Stávající turistickou infrastrukturu postupně rekonstruujeme a citlivě doplňujeme o chybějící prvky. V následujících třech letech navýšíme ubytovací kapacitu na celkem 100 lůžek v kategorii 2* a 4*, což nám umožní růst zejména v segmentu firemních akcí a velkých soukromých eventů. Již v roce 2024 v Továrně otevřeme další restauraci, velkokapacitní konferenční prostory, letní zahrádku, parkoviště, stellplatz pro obytné vozy a turistické informační centrum.

Nemovitosti

Doposud neobjevený region nám umožnil velmi výhodný nákup několika zajímavých nemovitostí, které s významným přispěním evropských a národních dotací postupně rekonstruujeme a dáváme jim nový život. Doposud největší nemovitostní investicí naší společnosti je koupě rozsáhlého průmyslového areálu bývalé firmy Rotter ve Víru, který postupně přestavujeme na opravdový turistický středobod Vysočiny.

Hostel, restaurace, parkoviště, turistické informační centrum, stellplatz, elektrárna, hydroponická farma, outdoorové atrakce…to je jen malý výčet aktivit, které již brzy oživí více než deset let opuštěné místo. Celý areál bude již v příštím roce rozdělen do tří logických celků (Továrna Vír, Farma Vír a Uhelna Vír) a zpřístupněn veřejnosti.

Nemovitosti vnímáme i jako stabilizační prvek celého projektu Údolí Svratky, díky kterému jsme důvěryhodným partnerem jak pro instituce, tak pro finanční investory. Právě investice zajištěné nemovitým majetkem jsou stále vyhledávanějším instrumentem pro dlouhodobé ukládání a zhodnocování finančních prostředků.

Energetika

Velmi důležitou součástí projektu Údolí Svratky a významným zdrojem příjmů je výroba elektrické energie. V rámci akvizice areálu továrny ve Víru jsme získali více než 100 let starou, nicméně před nedávnem kompletně renovovanou hydroelektrárnu o instalovaném výkonu 140 kW. Díky přímému napojení na vodní nádrž Vír I. se jedná o velmi stabilní a dlouhodobě udržitelný zdroj energie nejen pro areál továrny, ale v budoucnu i pro další související energeticky náročné projekty.

V roce 2024 rozšíříme výrobní kapacitu o dalších 360 kW z nově vybudované fotovoltaické elektrárny a pestrost zdrojů bychom v dohledné době rádi doplnili také o větrnou elektrárnu s instalovaným výkonem 20 - 60 kW v závislosti na zvolené lokalitě. 

Za největší potenciál energetického odvětví považujeme smysluplné ukládaní a hlavně využívání energie. I proto se orientujeme na nejmodernější technologie a inovace v této oblasti, které jsou často atraktivní i z hlediska aktuální dotační politiky EU.

Výroba a služby

Většina služeb v regionu byla až doposud spojena primárně s hlavní turistickou sezónou. Naším cílem je celoročně udržitelný provoz se stabilním prostředím pro naše spolupracovníky a zaměstnance. I proto jsme se rozhodli využívat naše gastronomické provozy a zejména jejich kvalifikovaný personál pro výrobu regionálních  potravin. V roce 2024 představíme celou škálu nových výrobků, které neformálně nazýváme jedlé suvenýry z údolí Svratky. K dispozici budou v podnikové prodejně v areálu Továrny a na nově připravovaném eshopu.

Součástí našich dlouhodobějších plánů je pak vybudování menší hydroponické farmyrybích sádeka s tím souvisejících chlazených a mrazených skladovacích prostor. Tento záměr bude realizován jako samostatný projekt Farma Vír v roce 2025 a umožní nám výrobu a zpracování těch nejčerstvějších surovin, které následně poputují do našich restaurací a finálně na Váš talíř.

Další rozvoj služeb se bude přirozeně odvíjet od lokální poptávky a reagovat na rostoucí potřeby nejen našich projektů. Již v roce 2024 bychom rádi uvedli do provozu prádelnu, plánujeme dokončit atraktivní konferenční a kancelářské prostory k pronájmu a významným způsobem navýšíme i počet parkovacích míst pro osobní i obytné vozy.

Udržitelnost

Revitalizace areálu bývalé továrny Rotter přesahuje svým rozsahem a významem katastrální hranice pozemku. Již při prvních projektových rozvahách nám bylo jasné, že stojíme před velkou výzvou. Navázat s pokorou na industriální odkaz místa, znovunastavit principy dlouhodobě udržitelného hospodaření a zakomponovat do provozu moderní a šetrné technologie, toto uvažování nám nastavilo základní environmentální principy pro celý projekt.

Princip důsledné recyklace ve smyslu "znovupoužití" se dá aplikovat téměř na vše. Stačí začít vnímat odpad jako surovinu, hledat pro původní věci a materiály nové využití nebo třeba vodu z místního zdroje vyžít opakovaně. Z areálu Továrny se během stavebních prací odváží jen minimum nevyužitelného materiálu a ten je vždy důsledně vytříděný. Bezodpadové hospodaření plánujeme pro naše gastro provozy a farmu, respektive pro veškerý organický "odpad", který zpracujeme v efektivním "biofermentoru" na organické hnojivo.

Energetická soběstačnost všech provozů Továrny efektivně kombinující vodní, sluneční a větrné zdroje, využití ledové spodní vody z přehrady coby chladícího média, či využití odpadního tepla z provozů dávají všem, pro které jsou environmentální aspekty chování důležité, jedinečnou možnost zanechat při pobývání ve Víru minimální ekologickou stopu.

Smysluplná investice

Rozsah projektu Údolí Svratky a.s. nás nutí k hledání dalších finančních zdrojů pro udržitelný růst. Vzhledem k momentální situaci na bankovním úvěrovém trhu jsme se rozhodli jít vlastní cestou, která garantuje stabilitu celému projektu, výměnou za atraktivní a transparentní výnos pro naše spolu-investory. Těm jsme jen za posledních 12 měsíců zhodnotili jejich vklady o více než 20%, přičemž ta nejzajímavější část celého projektu je teprve před námi.

V období 2024 - 2025 předpokládáme další navýšení hodnoty spravovaných aktiv o více než 25% a od roku 2025 pak přechod na pravidelný dividendový výnos ve výši 10% p.a.. Detailní informace ohledně konkrétní formy spolupráce a celý business plán prezentujeme v rámci investičních seminářů přímo ve Víru na Českomoravské vrchovině. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@udolisvratky.cz nebo volejte 777 704 464.

Informace pro stávající investory Údolí Svratky a.s. najdete na stránkách projekt.udolisvratky.cz

Nahoru