Vysočinou za památkami

Historie místního osídlování kopírovala hluboké koryto řeky Svratky. Pro stavbu svého velkolepého gotického sídla zvolil tento kraj věhlasný rod Pernštejnů, díky němuž zde vyrostla i řada různě velkých strážních hradů.

Nahoru