Turistický ruch musí v první řadě pomáhat regionu a místním občanům

Pojem trvale udržitelný turistický ruch nevnímáme jen jako prázdnou marketingovou frázi. Právě naopak. Turistika sice bude vždy cílit primárně na „přespolní“ návštěvníky, ale přínosem by v každém případě měla být hlavně pro místní obyvatele a celý region. A právě dosažení takovéto synergie je jedním z hlavních cílů projektu Údolí Svratky.

Je nám jasné, že se nebude jednat o jednoduchý úkol. Jinak samozřejmě celou problematiku vnímá dvacetiletý člověk na začátku produktivního věku, a jinak sedmdesátiletý senior, užívající zasloužený starobní důchod. Zatímco jeden přivítá nové pracovní příležitosti, přibývající podniky a možnosti zábavy, ten druhý může to stejné vnímat jako narušení klidu a tradiční atmosféry venkova. Je to logické a pravděpodobně i nevyhnutelné, ale zdaleka to nemusí generovat zlou krev a neřešitelné spory. Ostatně takové pnutí se netýká jen turistického ruchu. Představte si, kdybychom se bavili o rozvoji průmyslové výroby nebo těžbě nějakých nerostných surovin. V takovém případě je zátěž na přírodu a místní obyvatelstvo neoddiskutovatelná. Turistický ruch dává možnost a naději, že může být provozován odpovědně, šetrně a udržitelně. A přesně o takovou formu cestování bude podle nás stále větší a větší zájem.

Odpovědně, šetrně a udržitelně…

Doba se turbulentně mění a s ní i požadavky lidí. Jak obyvatel, tak turistů. Co bylo před lety samozřejmostí, může být dnes unikátní záležitostí a naopak. V turistickém ruchu posledních několik let začínal stále hlasitěji rezonovat požadavek na regionálnost, opravdovost a autenticitu zážitku. Dle našeho názoru jsme ale na samotném začátku tohoto vývoje, který by měl stále častěji brát v potaz potřeby kraje, do kterého turisty lákáme. Všichni podnikatelé v turistickém ruchu by si měli na prvním místě klást otázku, jak mohu svému regionu pomoci, nikoliv jak na něm mohu vydělat peníze. Doba velkých, masových akcí pro tisíce návštěvníků a hromad plastových kelímků je snad nadobro pryč. Takové aktivity totiž kromě odpadků, komplikací s parkováním a rychlého zisku nepřináší vůbec nic. A přesně tento tip turistiky straší, otravuje a oprávněně rozčiluje většinu místních obyvatel.

Projekt Údolí Svratky…

O nastavení a podobě turistického ruchu bohužel, nebo naštěstí, nerozhoduje jeden podnikatelský záměr. I když ty největší projekty dokáží často změnit ráz kraje a jeho atmosféru až trestuhodně snadno. Důležitý je postoj kraje, místních samospráv, podnikatelů a samozřejmě hlavně místních občanů. I proto Vás nechceme přesvědčovat o prospěšnosti našich aktivit, ale raději budeme psát o základních hodnotách, které nás v rozhodování o dalším směřování projektu Údolí Svratky ovlivňují a vedou. Chceme se dobře starat o menší množství klientů. Naše aktivity nikdy nestavíme na kvantitě návštěvníků, ale na vyšší přidané hodnotě za pochopitelně o něco vyšší cenu. V praxi, nechceme půjčovat velké množství levných kol, která za dva roky vyhodíme na skládku a nakoupíme nová. Zaměřujeme se na špičková, byť dražší kola, za kterými se vyplatí přijet i ze vzdálenějších koutů naší republiky. To stejné platí pro služby, gastronomii a další aktivity našeho projektu. Na někoho tato strategie může působit nabubřele až elitářsky, ale to v žádném případě není náším záměrem. Smyslem tohoto nastavení je možnost regulovat optimální počet návštěvníků regionu s ohledem na existující infrastrukturu a možnosti kraje.

Menší množství turistů 365 dnů v roce…

Za ideální formu dlouhodobě udržitelného turistického ruchu považujeme péči o menší množství zákazníků, ale po 365 dnů v roce. Již řadu let systematicky budujeme jednotlivé atrakce a turistické cíle tak, abychom byli atraktivním regionem v každém ročním období a za jakéhokoliv počasí. Upřímně, zorganizovat letní víkendovou akci pro 1000 návštěvníků umí každý. Ale její dlouhodobý přínos pro region je žádný, často dokonce negativní. Menší, ale celorepublikově unikátní zajímavosti mohou přilákat méně početné, úzce specializované skupinky turistů a sportovců, díky kterým ale mohou i mimo sezónu fungovat restaurace, ubytovatelé všech kategorií a další jinak sezónní služby. To samozřejmě zvyšuje kvalitu života i pro místní obyvatele a v budoucnu může do vesnic přilákat i nové spoluobčany. Ne všechny regiony mají dostatek turistických lákadel, aby tuto možnost měli. Vír a okolí takovou příležitost má a byla by velká škoda ji nevyužít, nebo naopak využít špatně.

Ohleduplně k přírodě…

Jedním z hlavních důvodů, proč k nám směřují turisté z celé republiky, je naše příroda. I proto by měla být její ochrana přirozenou součástí každého projektu, který to s turistikou v regionu myslí opravdu vážně. V našem projektu jsme tuto problematiku posadili v prioritách a hodnotách opravdu vysoko, a v každém novém záměru nebo nápadu vždy v první řadě posuzujeme dopad na životní prostředí a lokální atmosféru. I v tomto ale hodláme jít mnohem dále a již brzy představíme projekt, v rámci kterého chceme zapojit turisty přímo do obnovy našich lesů po kůrovcové kalamitě, do výsadby sadů a dalších prospěšných činností. Poptávku ze strany turistů čekáme obrovskou, zvláště, pokud jim představíme mimořádně atraktivní benefity ve formě slev na ubytování, stravování a další služby v regionu. Snad se nám podaří brzy prokousat i přes často nepochopitelně komplikovanou byrokracii a budeme moci projekt v plné kráse představit veřejnosti. Tak nám držte palce a brzy na slyšenou :-)

Zpět na přehled

Komentáře

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Maximální počet znaků pro zprávu je 1000. Napsáno znaků: 0
Není povoleno vkládání HTML.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (27.1 + 43.5) *

Údaje označené hvězdičkou a tučně jsou povinné.

Nahoru